Regulamin


1. Przystapienie do gry jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

2. Należy przyjść do siedziby ExitRoom 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia zasad i przygotowania się do gry. O rozpoczęciu (lub nie) gry lub skróceniu jej czasu, w przypadku spóźnienia graczy, decyduje pracownik. Nie ma możliwości dołączenia do grupy, która już rozpoczęła grę.

3. Gracze poniżej 16 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią lub z wypełnioną zgodą opiekuna (do pobrania tutaj).

4. Zakazuje się z korzystania z usług ExitRoom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

5. W budynku (siedzibie ExitRoom jak i na klatce schodowej) obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania zapalniczek/zapałek.

6. Ze względu na sąsiadów prosimy o ciszę na klatce schodowej i oczekiwanie na pozostałych członków grupy w poczekalni bądź przed budynkiem.

7. Czas gry to 60 minut.

8. ---

9. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.

10. Gra niewskazana osobom cierpiącym na epilepsję, klaustrofobię, w trakcie leczenia psychiatrycznego.

11. Gra nie jest siłowa, a uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w ExitRoom. Pracownicy ExitRoom mają prawo zażądać rekompensaty finansowej w wypadku zniszczenia mienia. 

12. Na czas gry należy wyłączyć telefony komórkowe.

13. Za usługę należy zapłacić gotówką, kartą, bądź voucherem po grze.

14. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

15. O rezygnacji z zarezerwowanych pokoi należy informować telefonicznie (bądź mailowo) maksymalnie 12 godzin przed terminem rozpoczęcia gry. W przypadku braku informacji rezerwującego obowiązuje opłata za wszystkie wybrane pokoje.

16. Zastrzegamy sobie możliwość zapisywania na "czarną listę" (listę grup nieobsługiwanych) osób, które w rażący sposób naruszają regulamin, dokonują fałszywych rezerwacji (potwierdzonych, bez obecności) lub których zachowanie narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego bądź stwarza zagrożenie dla pracowników i innych klientów ExitRoom.